دکتر مجید عسکری

جراح زانو

پس از اخذ دانشنامه جراحی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۸۹
جهت افزایش توانمندی خود بمدت دو سال در مرکز میلاد تهران تحت نظارت اساتید برجسته
دوره جراحی زانو و آرتروسکوپی را گذرانید و با تجربه بیش از هزار جراحی زانو
برای افزایش دانش خویش در سال ۲۰۱۴ در مرکز اندوکلینیک هامبورگ آلمان تحت آموزش
اساتید بین المللی دوره آرتروپلاستی و تعویض مفصل را گذرانید
همچنین در سال ۲۰۱۷ از مرکز اشتولزالپه اتریش وابسته به دانشگاه گراتز مدرک 
فلوشیپ جراحی زانو و آرتروسکوپی را اخذ نمود
از آن سالها تا کنون در زمینه آسیب های ورزشی زانوی ورزشکاران حرفه ای و نیز
تعویض مفاصل زانوی افراد مسن ، همچنین اصلاح اختلالات محوری زانو ،
پرانتزی و ایکس و آسیب های غضروفی و پیوند غضروف فعالیت دارد
وی عضو جامعه جراحان ارتوپدی ایران
و نیز انجمن جراحان زانو و آرتروسکوپی ایران ISKAST
و عضو رسمی آکادمی جراحان ارتوپدی آمریکا AAOS 
جراحان زانو و آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی اروپا ESSKA
می باشد 

آخرین مقالات

آخرین مقالات از وبلاگ ما، شما می توانید بیشتر مرور کنید

کارهای اخیر

برخی از آخرین کارهای ما، می توانید بیشتر مرور کنید